Koszt sympozjum wynosi 850 zł
Cena zawiera podatek VAT
Ostateczny termin wniesienia opłaty upływa 15.04.2015 r.

Opłata za udział w Sympozjum obejmuje materiały, posiłki, spektakl Teatru im. Juliusza Słowackiego - „Za chwilę. Cztery sposoby na życie i jeden na śmierć”, ul. Rajska 12

Koszty noclegów pokrywają uczestnicy.

Opłatę za Sympozjum należy wnieść na konto:
ING BANK ŚLĄSKI 
36 1050 1445 1000 0023 2379 2701
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o.
31-530 Kraków, ul. Grzegórzecka 10

W pozycji „tytułem” proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika