Krakowskie Spotkania z INSPIRE 11-12 maja, 2015
Temat
Europejskie i krajowe aspekty katastru nieruchomości

Pierwszy dzień 11.05.2015 (poniedziałek)

11.00 – 11.45 Sesja otwarcia
Wystąpienia Honorowych Patronów Sympozjum
11.45 – 13.15 sesja I
Polska droga do INSPIRE
13.15 – 14.15 obiad
14.15 – 16.00 sesja II
Uregulowania prawne w zakresie EGiB
Dyskusja
16.00 - 16.30 przerwa kawowa
16.30 – 17.30 sesja III
Krajowe i regionalne projekty dotyczące modernizacji EGiB
Wiesław Szymański
Maciej Antosiewicz
18.30 - kolacja i spektakl teatralny

Drugi dzień 12.05.2015 (wtorek)

9.00 – 10.00 sesja IV
Modernizacja EGiB z punktu widzenia organów prowadzących
Dorota Dubikowska
Jolanta Nadłonek
Jarosław Kaszewski
10.00 – 10.30 przerwa kawowa
10.30 – 12.15 sesja V
Problemy prawne i techniczne związane z modernizacją EGiB z punktu widzenia wykonawców oraz firm monitorujących
Ludmiła Pietrzak, Joanna Pietrzak
12.15 – 12.30 przerwa kawowa
12.30 – 13.30 sesja VI
Dyskusja i podsumowanie
13.30 – 14.30 obiad